Remiza OSP Słońsk znajduje się w Słońsku przy ul. Parkowej 2. Składa się z garażu na 2 wozy bojowe, pomieszczenie warsztatowe, socjalne i biurowe.

 007