Prezes – Wojciech Zimmerman

Wiceprezes – Roman Matkowski

Wiceprezes-naczelnik – Dawid Trocka

Skarbnik – Dariusz Łuczak

Sekretarz – Paweł Czarnecki

Członek – Paweł Pietruszka

Członek – Miłosz Nowacki

Gospodarz – Eugeniusz Sozański

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Tomasz Musiał

Wiceprzewodniczący – Michał Trocka

Sekretarz – Mariusz Przyczyna