NOWY WÓZ BOJOWY DLA OSP SŁOŃSK

     W dniu 1 września 2013 r. strażacy OSP Słońsk wraz z mieszkańcami naszej gminy przeżywali doniosłe wydarzenie. W trakcie uroczystości pn. „Dożynki Gminne – Słońsk 2013” nastąpiło uroczyste przekazanie  nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słońsku.

nowy wóz bojowy

     Nasi ochotnicy od wielu lat działają aby ratować życie i mienie ludzkie nie tylko na terenie naszej gminy, ale wzywani są również do akcji w powiecie gorzowskim, słubickim i oczywiście powiecie sulęcińskim, a mogą być zadysponowani do akcji na terenie całego kraju.

     Nasza jednostka pomimo chętnych do działania druhów borykała się od lat z wieloma problemami. Na początku brak było odpowiedniej bazy. Wielu z nas pamięta jeszcze czasy, gdy remiza była przy ul. Sikorskiego (obecny sklep obuwniczy) skąd z trudem mógł wyjeżdżać wóz bojowy na akcje. Później remiza została tymczasowo przeniesiona na teren Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Słońsku przy ul. 3-go Lutego. Jednakże tam był tylko garaż brakowało nam prawdziwej remizy z zapleczem techniczno-biurowym. Dzięki staraniom Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków ze środków gminnych wybudowano nową siedzibę strażacką i tam też w 2007 roku trafiły wozy bojowe, skąd strażacy wyruszają na akcje po dziś dzień.

     Kolejnym problemem był brak odpowiedniego sprzętu w postaci wozu bojowego. Dawniej przez wiele lat do akcji wyjeżdżał wóz bojowy marki Star A26P. Jako drugi wóz otrzymaliśmy również używany ciężki wóz bojowy marki Jelcz 315 z 1988 r. W 2003 roku dzięki współpracy pomiędzy Gminą Słońsk, a partnerem niemieckim urzędem Amt Schlaubetal w Müllrose udało się pozyskać 26 – letni średni wóz bojowy marki Ifa, który zastąpił wysłużonego Stara. Dzięki temu mieliśmy dwa wozy bojowe, a co za tym idzie w roku 2005 roku weszliśmy w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W kolejnych latach nasza jednostka średnio około 70 razy w roku wyjeżdżała do działań. Wozy bojowe mimo ich stałej pilnej konserwacji ulegały awariom i nasza jednostka nie mogła w pełni wykorzystać swoich możliwości. Czyniono, więc starania o pozyskanie nowego wozu bojowego, jednakże nasza gmina nie była w stanie sama udźwignąć ciężaru kosztu zakupu nowego wozu. Władze samorządowe Gminy Słońsk przez kilka lat zabiegały o dofinansowanie tej inwestycji w różnych instytucjach. Udało się to w roku 2013. Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przyznał dotację na zakup wozu w wysokości 150 tys. zł., Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przyznała dotację w wysokości 150 tys. zł., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie przyznała dotację w wysokości 20 tys. zł., a Gmina Słońsk zabezpieczyła w budżecie gminy środki na zakup wozu w wysokości około 300 tys. zł. Dzięki tym wszystkim instytucjom i dużemu zaangażowaniu Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków możliwe było w kwietniu tego roku rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup nowego wozu bojowego dla OSP Słońsk. W jego wyniku pozyskano wóz bojowy na nadwoziu Mercedes Atego. Nowy wóz wyposażony jest w m.in.: zbiornik wody 2700 l, zbiornik na środek pianotwórczy 270 l, pompę wysokociśnieniową 40 atmosfer, 6-cio osobową klimatyzowaną kabinę, kamerę cofania, działko wodne o wydajności od 800 do 3200 litrów na minutę, napęd uterenowiony 4×4, zabudowę wykonaną z kompozytu (odporną na korozję). Wóz wyposażony jest ponadto w: zraszacze, wciągarkę o uciągu 8 ton, skrytki przystosowane do sprzętu pożarniczego. Ułatwia on szybkie wejście strażaków do akcji po przybyciu na miejsce zdarzenia poprzez m.in. aparaty powietrzne umocowane w oparciach siedzeń, szybkie natarcie 60 m długości, oświetlenie terenu akcji poprzez wysuwany pneumatycznie maszt ledowy. W kabinie oprócz nawigacji GPS jest zamontowany komputer, który nadzoruje pracę wszystkich urządzeń będących na stałe na wyposażeniu wozu. Spełnia on również wszystkie normy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

     Dnia 1 września br. w korowodzie dożynkowym zmierzającym do Parku Wiejskiego w Słońsku nie zabrakło również druhów strażaków, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jak i nowego wozu bojowego. Msza Święta sprawowana była przez 3 kapłanów tj. księdza Kanonika Józefa Drozd, księdza Kanonika Jana Romaniuka z Zielonej Góry oraz księdza Jana Bagińskiego. Po Mszy Świętej Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków opowiedział w kilku słowach historię pozyskania tego wozu bojowego i podziękował wszystkim za wsparcie inwestycji. Życzył druhom, aby ten pojazd ułatwiał im ratowanie życia i mienia. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego druh Edward Fedko, który opowiedział o procesie doposażania jednostek OSP Województwa Lubuskiego w nowy sprzęt gaśniczy jednocześnie życząc druhom OSP Słońsk pomyślności i bezpiecznych powrotów z akcji do remizy. Wspomniał również o bardzo ważnej roli jaką spełniają strażacy ochotnicy w lokalnym społeczeństwie.

007
podczas korowodu dożynkowego

017
podczas korowodu dożynkowego

031
podczas korowodu dożynkowego

287
poczet sztandarowy OSP Słońsk w trakcie Eucharystii
(od lewej druh Andrzej Cichocki, druh Dariusz Zabielny i druh Michał Hrysiukowicz)

430
poczet sztandarowy OSP Słońsk w trakcie Eucharystii 

516
wystąpienie Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków

580
wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Lubuskiego  druha Edwarda Fedko 

783
druhowie OSP Słońsk podczas Mszy Świętej
468
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w trakcie Mszy Św.

     Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi na wozie bojowym. Dokonali tego: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Edward Fedko, Poseł na Sejm RP pani Bożena Sławiak, Poseł na Sejm RP pan Józef Zych, Starosta Sulęciński pan Dariusz Ejchart, Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków, Przewodnicząca Rady Gminy w Słońsku pani Lilla Burkiewicz oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Słońsk druh Ryszard Lewaszkiewicz.

598
przecięcie wstęgi na nowym wozie bojowym

     Patronem strażaków jest święty Florian, więc przy tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć modlitwy o jego wsparcie dla działalności druhów OSP Słońsk i poświęcenia wozu przy pomocy którego będą oni spełniać hasło ze swojego sztandaru „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Krótką modlitwę w tej intencji wygłosił ksiądz Jan Romaniuk, który wspólnie z Księdzem Józefem Drozd poświęcili nowy wóz.

615
poświęcenie nowego wozu bojowego
618
poświęcenie nowego wozu bojowego

     Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Słońsk druh Ryszard Lewaszkiewicz symbolicznie przekazał kluczyki Prezesowi OSP Słońsk, który przekazał je Naczelnikowi OSP Słońsk druhowi Eugeniuszowi Sozańskiemu. Po chwili wszyscy zgromadzeni w parku usłyszeli dźwięk syreny nowego pojazdu OSP Słońsk.

640
przekazanie kluczyków do wozu na ręce Prezesa OSP Słońsk przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druha Ryszarda Lewaszkiewicza

     Przy okazji tak ważnego wydarzenia odbyło się również wręczenie medali i odznaczeń strażackich. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał pan Janusz Krzyśków i druh honorowy Benedykt Kaczorowski. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Eugeniusz Sozański. Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie : Robert Polewski, Paweł Matusik i Wojciech Zimmerman. Odznaką „strażak wzorowy” zostali udekorowani druhowie: Mariusz Sozański, Robert Matusik, Dariusz Łuczak, Michał Hrysiukowicz i Łukasz Matusik. Występując w imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrał pan Janusz Krzyśków, który podziękował za zauważanie trudu i wkładu pracy odznaczonych w ochronę przeciwpożarową.

wręczanie medali i odznaczeń

659 668 672 682 688 699 727

     Kolejnym przemawiającym był druh Ryszard Lewaszkiewicz który opowiedział o roli ochotniczych straży pożarnych, ich zadaniach
i celach. Podkreślił również znaczenie jakie ma nowy pojazd dla naszej jednostki i gminy oraz występując jednocześnie w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Słońsk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu tego wozu. Warto wspomnieć o wystąpieniu Komendanta Gminnego ZOSP RP Gminy Słońsk druha Romana Matkowskiego, który w imieniu druhów strażaków OSP Słońsk przekazał słowa wdzięczności za otrzymany wóz. W trakcie jego wypowiedzi członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wręczyli kwiaty przedstawicielom instytucji, które wsparły ten zakup. Na koniec głos zabrał w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie jego Zastępca kpt. Waldemar Konieczny, który w swoim wystąpieniu złożył życzenia druhom OSP Słońsk, a także podziękował za dobrą dotychczasową współpracę. Po jego wystąpieniu powrócono do dalszej części uroczystości dożynkowych.

740
wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druha Ryszarda Lewaszkiewicza

746
podziękowanie w imieniu druhów OSP Słońsk odczytane przez Komendanta Gminnego ZOSP RP druha Romana Matkowskiego


754
kwiaty wręczane przez członków MDP Słońsk w podzięce za pomoc w pozyskaniu wozu bojowego
764
wystąpienie Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie kpt. Waldemara Koniecznego

      W imieniu druhów OSP Słońsk i mieszkańców naszej gminy oraz okolic podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu tak długo oczekiwanego wozu bojowego umożliwiającego prowadzenie akcji gaśniczych na odpowiednim poziomie oraz tym którzy wspierają działania naszej jednostki. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby przez wiele lat służył on naszej społeczności.

857
Pamiątkowe zdjęcie przy wozie bojowym druhów OSP Słońsk, członków MDP z Posłem panią Bożeną Sławiak, Wójtem Gminy Słońsk panem Januszem Krzyśków, Prezesem Zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP woj. Lubuskiego druhem Edwardem Fedko, Zastępcą Komendanta PSP Sulęcin panem Waldemarem Koniecznym i Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druhem Ryszardem Lewaszkiewiczem

075
nowy wóz bojowy OSP Słońsk