Warta honorowa druhów OSP Słońsk w słońskich miejscach pamięci.