Dzień 11 czerwca 2009 r. to Święto Bożego Ciała, ale także święto społeczności strażaków ochotników Gminy Słońsk, ponieważ w tym dniu społeczeństwo ofiarowało sztandar dla OSP Słońsk.

sztandar foto 1 sztandar foto 2

Głowna impreza odbyła się o godz. 1700  przed Kościołem w Słońsku. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Zespołu Szkół w Słońsku, Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku, Polskiego Stronnictwa Ludowego w Słońsku, Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie oraz orkiestra dęta OSP Grochów, zaproszeni goście, strażacy, społeczeństwo z terenu Gminy Słońsk. Dowódca uroczystości młodszy kapitan Zbigniew Czak złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu druhnie Dyrektor Elżbiecie Polak z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze, członka Rady Głównej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.

     Po powitaniu sformułowano szyk i Ksiądz Proboszcz Józef Drozd wprowadził poczty sztandarowe do Kościoła. Gości, strażaków oraz miejscową społeczność powitał Wójt Gminy Słońsk pan Janusz Krzyśków.

Wystąpienie Wójta Gminy Słońsk pana Janusza Krzyśków (foto poniżej)

foto 1

     Szanowni goście, Druhowie i Druhny z Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy gminy Słońsk.

Serdecznie witam na uroczystości związanej z poświęceniem i przekazaniem sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słońsku.

Jako gospodarz Gminy Słońsk mam zaszczyt powitać na uroczystości znamienitych gości, witam:

 •  panią Bożenę Sławiak posła na sejm RP Ziemi Lubuskiej
 • panią Elżbietę Polak Dyrektora Biura Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego
 • pana Stanisława Kubiaka Starostę Powiatu Sulęcińskiego i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego
 • Inspektora Mirosława Kruszelnickiego Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie
 • Kapitana Bogdana Śnieżek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
 • pana Dariusza Ejcharta Wice Starostę Powiatu Sulęcińskiego
 • Brygadiera Marka Harkota Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
 • pana Zbigniewa Czaka Kierownika Sekcji ds. Operacyjno – Szkoleniowych Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
 • pana Ryszarda Lewaszkiewicza Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słońsku
 • Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku Księdza Józefa Drozda oraz księdza Jana Bagińskiego.
 • panią Lillę Burkiewicz Przewodniczącą Rady Gminy Słońsk oraz radnych Rady Gminy

 Witam przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu Województwa i powiatu,  witam  pozostałych gości przybyłych na uroczystość oraz mieszkańców gminy  Słońsk.

 Witam również, a raczej przede wszystkim strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słońska oraz z pozostałych jednostek OSP z terenu gminy.

      Szanowni państwo,

Sztandar jest uhonorowaniem jednostki, docenieniem jej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jest również niezaprzeczalnym dowodem Waszej postawy, sumiennej pracy, wysokiej sprawności operacyjnej. Jest również wyrazem szacunku, uznania i zaufania społecznego.

      Druhowie

Przez niemal 60 lat pełnicie służbę chroniąc naszego życia, zdrowia i mienia, niejednokrotnie z narażeniem życia własnego.

Doceniając zaangażowanie i poświęcenie samorząd Gminy Słońsk postanowił ufundować ten sztandar dla Waszej jednostki, jako wyraz wdzięczności za poświęcenie czasu i umiejętności  oraz zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego. Ten niewątpliwy zaszczyt i wyróżnienie jednostki niech będzie dla was motorem do dalszej służby, pełnej niebezpieczeństw. Życzę Wam, aby służba była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania, życzę zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Dodam również, że fundatorami sztandaru są także przedstawiciele społeczności lokalnej, którym składam serdeczne podziękowanie za pomoc w zakupie sztandaru.

Dziękuję wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość, zapraszam do wspólnego jej przeżywania oraz życzę miłego pobytu w naszej gminie.

Dziękuję

    Następnie poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz proboszcz Józef Drozd. Po poświęceniu Wójt Gminy pan Janusz Krzyśków wraz z Przewodniczącą Rady Gminy panią Lillą Burkiewicz w imieniu społeczeństwa przekazali sztandar Prezesów OSP w Słońsku Druhowi Kazimierzowi Gruchalskiemu, który następnie przekazał w ręce pocztu sztandarowego. Trzymający pochyla sztandar, druhowie z OSP Słońsk podchodzą, klękają na prawe kolano i prawą ręką ujmują płat sztandaru, podnosząc go do ust i całując, w ten sposób oddają hołd sztandarowi. Następnie Ksiądz Proboszcz w asyście Księdza Wikarego odprawił Mszę Święta w intencji strażaków.

Po zakończeniu Mszy Świętej głos zabrał Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Ryszard Lewaszkiewicz.

Wystąpienie pana Ryszarda Lewaszkiewicz (foto poniżej)
foto 2

     Czcigodny Księże Proboszczu, Księże Janie, Szanowne Druhny, Druhowie, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, zaproszeni goście, szanowni państwo.

Dzisiejszy dzień dla Strażaków Gminy Słońsk jest wielkim świętem, zostaliśmy docenieni za to jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna, angażując się czynnie w ochronę życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji, kultury narodowej.

Okres 60 lat działalności OSP w Słońsku to szmat czasu, w tym dniu wypada powiedzieć parę słów o tych, którzy tworzyli tę jednostkę. Należy wspomnieć, że jesteśmy organizacją społeczną, kontynuującą działalność tworzonych od 1863 r. tzw. dzielnicowych związków straży pożarnej. Kiedy po 1945 r. Ziemie Zachodnie wróciły do macierzy, rozpoczął się okres zasiedlenia ludnością miast i wsi. Na terenach wiejskich to chłopi pierwsi organizowali się, tworząc zalążki jednostek ochronnych straży pożarnych, żeby w razie pożaru czy innego nieszczęścia być gotowym do akcji. W naszej miejscowości pierwszymi założycielami jednostki byli druhowie: Kozłowski, Adamowski, Cieciura Marian, Barański Jan, to dzięki ich staraniom w dniu dzisiejszym obchodzimy rocznice 50 lecia. Są dzisiaj z nami organizacje, instytucje, z którymi na co dzień współpracujemy, jest nam bardzo miło, że jesteście z nami, jest to dla nas wielkie wyróżnienie.

Działacze ruchu ludowego „ Chłopi” byli jednymi z pierwszych założycieli struktur ochotniczych straży pożarnych, to oni wnieśli najlepsze wartości ruchu ludowego do naszego związku. Dziękuję prezesowi i zarządów PSL w Słońsku za udział wraz ze sztandarem w naszej uroczystości. Dziękuję także Zarządowi Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku, że także wraz ze sztandarem jesteście z nami.

Przebywając w kniei niejednokrotnie jesteście pierwsi, którzy zauważacie powstanie pożaru, powiadamiacie straż, a sami często podejmujecie akcje gaszenia. My strażacy chronimy lasy, aby bór Wam darzył. „Darz Bór” Kolego Prezesie.

Myślę, że każdy mały chłopiec marzy, aby zostać strażakiem. Na potwierdzenie tego niech świadczy fakt dużego zainteresowania dzieci zabawkami o tematyce pożarniczej. Niewielki procent młodzieży realizuje swoje marzenia jako zawodowi funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej lub w ochotniczych jednostkach.

W miarę dorastania czas weryfikuje marzenia, okazuje się że bardzo trudno jest poświęcić swój prywatny czas na szkolenia czy akcje bojowe dla ratowania życia, mienia, środowiska, innymi słowy za humanitarną, niezmiennie potrzebną ludziom służbę. Dlatego bardzo ważna rolę w naszej działalności odgrywa praca z młodzieżą. Z chwilą oddania do użytku remizy strażackiej i sali wiejskiej w jednym kompleksie, mamy bardzo dobre warunki do pracy z młodzieżą. Nasi druhowie wraz z nauczycielami prowadzą pogadanki, przygotowują młodzież do udziału w turniejach pożarniczych. Obecnie jest ogłoszony otwarty konkurs plastyczny pt. „Zapobiegajmy pożarom”. Praca malarska naszej uczennicy Gimnazjum w Słońsku Jolanty Koralskiej w ubiegłej edycji konkursu plastycznego zdobyła wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim. Dziękuje Pani Dyrektor, nauczycielom za zainteresowanie młodzieży naszymi konkursami, a szczególnie podziękowania kieruję do Pani Marioli Piecuch za ogromne zaangażowanie w przygotowanie młodzieży do konkursów. Dziękuje Pani Dyrektor oraz młodzieży z pocztu sztandarowego za udział w dzisiejszej uroczystości.

     Szanowni Państwo

Dzisiejsza straż to profesjonalny, nowoczesny sprzęt, to system powiadamiania, kierowania akcjami. Aby wszystko funkcjonowało do tego niezbędny jest potencjał ludzki. Obecnie strażacy biorą udział w pożarach, powodziach, usuwaniu klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych, wypadków drogowych, a także działaniach profilaktycznych i dydaktycznych. Dzisiejsi funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej to profesjonaliści w różnych zawodach od pilarza do ratownika medycznego. My ochotnicy wspieramy Was w tych działaniach. Prowadzicie szkolenia naszych ochotników, przekazując im wiedzę, doświadczenie a także sprzęt, którego także nie macie w nadmiarze.

Druhu Komendancie Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie proszę przyjąć podziękowania za wspaniałą współpracę z Panem i funkcjonariuszami komendy z naszymi jednostkami. Cel mamy wspólny, niesienie pomocy potrzebującym. Dziękuję, że jesteście wraz ze sztandarem w tak ważnym dniu.

Dziękuję młodszemu kapitanowi Zbyszkowi Czakowi za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej imprezy. Dziękuję także Druhnie Elżbiecie Polak, dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Zielonej Górze w wspieraniu naszych zamierzeń zakupu lekkiego samochodu oraz dofinansowania w sprzęt gaśniczy. Sztandar jest symbolem jedności, powagi, wizytówką naszej gminy, strażaków i całej społeczności. W imieniu strażaków dziękujemy społeczeństwu Gminy Słońsk za wyróżnienie i ufundowanie nam sztandaru.

Przed nami nowe możliwości, ale i też nowe wyzwania. Wierni tradycji powinniśmy zachować dorobek poprzednich pokoleń, a jednocześnie włączyć się w nurt przemian w trosce o lepsze jutro kolejnych pokoleń.

Dziękuję Księdzu proboszczowi i Księdzu Janowi za odprawienie Mszy w intencji strażaków.

Niech Święty Florian- patron strażaków, czuwa nad naszym bezpieczeństwem.

Dziękuję

      Na zakończenie głos zabrała Pani Poseł na Sejm RP Bożena Sławiak, która jako pierwszy Starosta Sulęciński tworzyła nowe struktury Ochotniczych Straży Pożarnych. Pani Bożena wydatnie pomogła w doposażeniu w sprzęt jednostkę OSP w Słońsku, za co jej serdecznie dziękujemy. Złożyła gratulacje strażakom za otrzymany sztandar oraz życzenia. Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych sformułowano szyk i wraz z orkiestra dętą ulicami Słońska przemaszerowano pod Restaurację Słowiańską, gdzie odbyła się biesiada oraz wpisy do „ Księgi Honorowej Sztandaru”.

Prezes Zarządu ZOSP RP w Słońsku Druh Ryszard Lewaszkiewicz

 

Fotorelacja z uroczystości
foto 3poczty sztandarowe i druhowie na uroczystym apelu
foto 4złożenie meldunku o gotowości pooddziałów do uroczystego apelu druhnie dyrektor Elżbiecie Polak przez dowódcę uroczystości młodszego kapitana Zbigniewa Czak
foto 5
uroczyste wprowadzenie druhów i zaproszonych gości przez Księdza Józefa Drozda i księdza Jana Bagińskiego
foto 6zaproszeni goście i druhowie
foto 7
zaproszeni goście i druhowie
foto 8
poświęcenie sztandaru przez proboszcza Parafii Słońsk księdza Józefa Drozda
foto 9
przekazanie sztandaru dla druhów OSP na ręce Prezesa Kazimierza Gruchalskiego przez Wójta  i Przewodniczącą Rady Gminy
foto 10
oddanie hołd sztandarowi przez druhów OSP Słońsk
foto 11
wystąpienie pani Bożeny Sławiak Posła na Sejm RP
foto 12
odczytanie aktu nadania sztandaru jednostce OSP Słońsk przez druhnę Elżbietę Polak
foto 13
pamiątkowe zdjęcie
foto 14
przemarsz ulicami Słońska
foto 15
poczty sztandarowe w przemarszu przy remizie w Słońsku
foto 16
wpis w księdze pamiątkowej przez Starostę Sulęcińskiego druha Stanisława Kubiaka
foto 17
wpis w księdze pamiątkowej przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie druha Bogdana Śnieżek