Prezes – Wojciech Zimmerman

Z-ca Prezesa – Tomasz Musiał

Naczelnik – Paweł Czarnecki

Skarbnik – Stanisław Polewski

Sekretarz – Roman Matkowski

Członek – Eugeniusz Sozański

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Paweł Pietruszka

Wiceprzewodniczący – Kamil Fiedorowicz

Sekretarz – Dawid Woźniak