Nowy sprzęt w OSP Słońsk

OSP w Słońsku otrzymała w ramach dofinasowania z NFOŚiGW i WFOŚIGW w Zielonej Górze dotację w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych tzw. „Mały Strażak” dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży pożarnych na zadanie pod nazwą ,, Mały strażak edycja 2022”. Naszej jednostce przyznano 12 000,00. Dzięki zakupionemu sprzętowi skrócono czas reakcji, zwiększyła się efektywność i skuteczność prowadzonych działań ratowniczych, skrócił się czas interwencji.