Silny wiatr

 
W dniach 29-30 stycznia 2022 r. druhowie OSP Słońsk 4 krotnie wyjeżdżali do usuwania skutków silnego wiatru jaki był na terenie całej Polski. 2 wyjazdy dotyczyły powalonych drzew i 2 do zerwanych elementów pokrycia dachowego.