Usuwanie skutków burzy

13 czerwca 2020 r. jednostka OSP Słońsk dwukrotnie o godz. 15:53 i 17:47

była wzywana do usuwania skutków burzy która przeszła nad gminą Słońsk.