OSP Słońsk na uroczystościach Bożego Ciała

Dnia 11 czerwca 2020 r. strażacy OSP Słońsk realizując swoje hasło „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” brali udział w uroczystości Bożego Ciała w Słońsku.

Druhowie: Janusz Radecki, Paweł Pietruszka, Piotr Kaczmarczyk i Dariusz Łuczak tradycyjnie pełnili posługę podczas procesji Bożego Ciała.