I szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla druhów OSP Gminy Słońsk 20102